meny

CUSTOMERS

Pigxcel and digitalization boost Granholms Grönsaker

After years of testing around the world, the first full-scale Pigxcel system is now operational in Finland. The pioneer using this very latest cutting-edge technology in automatic weighing is Granholms Grönsaker Ab in Petsmo, Finland.

The Granholm family has been running their business since 2001, a pork production farm with about 3,000 pigs/year. In addition to pork production, they also cultivate vegetables and grain that provides the pigs with food.

In the pigsty, Pernilla Granholm is the boss. Pernilla takes care of the pigs daily and says that Pigxcel will contribute to increased control over production. She highlights feed optimization and improved welfare for both pigs and staff as the main benefits of automatic weighing.

Another important advantage of optimized production is a smaller environmental impact, with a reduction of as much as 10% in carbon dioxide equivalents.

Tony Granholm, one of five in the Granholm family business, says that he is constantly looking for new tools for digitalization: ”Digitalization is the solution for being able to work smarter while saving time and earning more money.”

When he shows us around the farm it becomes clear that he not only talks the talk, but also walks the walk. In addition to the newly installed Pigxcel, we find, among other things, two self-driving tractors. Tony speaks enthusiastically about the automatic planting machine that he plans to procure for the farm as well.

”When a digital investment pays off within three years, it’s an easy decision to make,” says Tony.

Customer:
Granholms Grönsaker Ab, Petsmo, Finland.

Annual production:
3000 pigs

Pigxcel installed:
Year 2022

Contact:
For more information about
Granholms Grönsaker Ab

Rebecca Granholm
+358 50 555 0065

Tony Granholm
+358 50 597 2441

info@granholmsgronsaker.fi
www.granholmsgronsaker.fi

Kunder

Pigxcel och digitalisering lyfter Granholms Grönsaker

Efter år av tester runt om i världen är nu det första fullskaliga systemet av Pigxcel i drift i Finland. Pionjärerna som använder den allra senaste spjutspetsteknologin inom automatisk vägning, är Granholms Grönsaker Ab i finska Petsmo.

Familjen Granholm bedriver verksamheten sedan 2001, en grisproduktionsgård med cirka 3 000 grisar/år. Förutom grisproduktionen driver de även en grönsaksodling samt en spannmålsodling som förser grisarna med mat.

I grisstallet är det Pernilla Granholm, som basar. Pernilla sköter grisarna dagligen och säger att Pigxcel kommer att bidra till ökad kontroll över produktionen. Hon lyfter foderoptimering och förbättrad hälsa för både grisar och personal som de främsta fördelarna med automatisk vägning. 

En annan viktig fördel med en optimerad produktion är en reducerad miljöpåverkan, som kan minska med så mycket som 10% koldioxidekvivalenter. 

Tony Granholm, en av fem i familjen Granholms verksamhet, säger att han ständigt letar efter nya verktyg för digitalisering: ”Digitalisering är lösningen för att kunna arbeta smartare samtidigt som du sparar tid och tjänar mer pengar.”

Att han lever som han lär blir tydligt när han visar oss runt på gården. Här finner vi förutom det nyinstallerade Pigxcel, bland annat två självkörande traktorer. Tony berättar entusiastiskt om den automatiska planteringsmaskinen som han planerar att också införskaffa till gården. 

”Om en digital investering betalar av sig inom tre år, så är det ett enkelt beslut att fatta”, säger Tony.

Kund:
Granholms Grönsaker Ab, Petsmo, Finland.

Årsproduktion:
3000 grisar

Installerade Pigxcel:
År 2022

Kontakt:
För mer information om
Granholms Grönsaker Ab

Rebecca Granholm
+358 50 555 0065

Tony Granholm
+358 50 597 2441

info@granholmsgronsaker.fi
www.granholmsgronsaker.fi