meny

Frequently Asked Questions

FAQ

ALLMÄNT

Ampinity är varumärket för vår batteriportfölj.

FÖRKORTNINGAR

Detta är den intelligenta delen av batteriet, mjukvaran i Ampinity, som möjliggör kommunikation mellan batterihanteringssystem (BMS), växelriktare och andra delar. Det innebär att växelriktare från olika tillverkare, kan användas med batteriet. Just nu Goodwe, men inom kort även från fler tillverkare. 

BESS är en teknisk lösning som möjliggör energilagring på olika sätt, inklusive från elnätet, solenergi eller vindkraft för senare användning.

BMS är batteriets interna kontrollsystem som har flera viktiga funktioner. En av dem är att se till att laddning och urladdning sker på ett säkert och kontrollerat sätt. En annan är att övervaka batteriets tillstånd för optimal prestanda.

Laddningsnivå i batteriet uttryckt i procent.

Ett värde på batteriets tillstånd och kapacitet i förhållande till dess ursprungliga tillstånd eller ideala förhållanden.

PRESTANDA

Batterierna är testade och vi säkerställer att batterierna följer alla nödvändiga standarder för säker drift.

Den förväntade livslängden för ett Ampinity-batterisystem är tio år, vilket motsvarar 3–4000 cykler. Detta kan variera beroende på användning och miljöfaktorer. Till exempel kan frekvent laddning/urladdning eller höga temperaturer på installationsplatsen förkorta livslängden.

Beroende på vilken teknologi som finns tillgänglig om tio år, så kan batteriet får ytterligare ett liv. Annars förväntar vi oss att batteriet går till återvinning.

FÖRSÄLJNING

Vi är batteritillverkare och säljer endast till företag. Om du som konsument är intresserad av Ampinity, vänligen kontakta din solpanelsleverantör eller installatör och be dem kontakta oss.

Garantitiden är tio år, om inget annat anges.

Fick du inte svar på din fråga? Välkommen att kontakta oss för mer information.